Ontruimingsplan

In het kader van de Bouwverordening (art. 6.1.1), de ARBO-wet (art. 15), en het ARBO-besluit (art. 2.17) zijn gebouwen verplicht tot het hebben van een ontruimingsplan als er:
Een gebruiksvergunning dient worden afgegeven, dit geldt voor:

Meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn, anders dan in een één- of meergezinshuis;

Bedrijfsmatig de in de Regeling Bouwbesluit brandveiligheid (STcrt. 1992, 104) bedoelde stoffen zullen worden opgeslagen;

Aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft;

Aan meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft.


Indien u niet valt in ťťn van de bovengenoemde categorieŽn, maar er wordt wel een brandmeldinstallatie geŽist door gemeente of brandweer, dan dient u eveneens over een ontruimingsplan te beschikken.

In het ontruimingsplan wordt omschreven hoe het gebouw / terrein gecoŲrdineerd ontruimd moet worden, waar de vluchtmogelijkheden zijn en waar zich de verzamelplaatsen bevinden.

Tevens is het plan voorzien van een taakverdeling van de BHV-organisatie en instructie onder het personeel en aanwezige personen, hetgeen essentieel is voor een efficiŽnt uitgevoerde ontruiming.

Daarnaast worden aan het ontruimingsplan ďontruimingstekeningenĒ toegevoegd, waarop in kleur de vluchtmogelijkheden, blusmiddelen en handbrandmelders zijn aangegeven, door middel van pictogrammen.

Het ontruimingsplan wordt evenals het bedrijfsnoodplan op uw organisatie en specifieke situaties toegesneden, zodat u een effectief instrument bezit, waarmee tijdens een calamiteit de aanwezige mensen snel en veilig ontruimd kunnen worden.

Het ontruimingsplan en de ontruimingstekeningen voldoen aan de nieuwe norm NEN-8112 en worden getoetst door de gemeentelijke brandweer.

Wilt u meer weten? Stuur ons vrijblijvend een aanvraag en we nemen direct contact met u op!