Bedrijfshulpverlener / BHV

Het aantal BHV'ers dient te worden bepaald aan de hand van de risico's in de RI&E. Een actuele RI&E is dus van groot belang. Er komen arbokatalogi, waarin brancheorganisaties o.a. vastleggen hoe de BHV ingevuld dient te worden. Dit laatste zal nog wel even op zich laten wachten en de Minister heeft hier een paar jaar voor uitgetrokken. Tot die tijd is de RI&E leidend.

Een bedrijfshulpverlener verleent eerste hulp bij ongevallen. En bij calamiteiten moet hij hulpverleningsorganisaties alarmeren, aanwezigen evacueren, brand beperken of blussen, enzovoort. Dat leert u allemaal in een BHV-opleiding. Elke bedrijfs- hulpverlener moet elke twee jaar minimaal acht uur naar een herhalingstraining.
Bedenk wel dat er altijd een hulpverlener in uw bedrijf aanwezig en beschikbaar moet zijn! Het is dus verstandig om meer dan één hulpverlener aan te wijzen.

In samenwerking met een landelijke aanbieder van bedrijfshulpverlener (BHV) opleidingen bieden wij u deze aan conform de ARBO-wetgeving.

U kunt bij ons terecht voor:

Bedrijfshulpverlener algemeen;
Coördinator BHV;
Hoofd bedrijfshulpverlener (HBHV);
EHBO en
Gebruik kleine blusmiddelen.